Skolernes Vikarbureau

Bliv vikar

banner-underviser

Søg job som lærervikar

Kan du lide at undervise og have med børn at gøre?

Vil du have nye og anderledes udfordringer og en god løn?

Vikarerne er bureauets vigtigste ansatte. Derfor lægger vi stor vægt på, at du føler dig tryg i dit ansættelsesforhold. Vi har tæt kontakt med alle vores vikarer i bureauet og står til rådighed med faglig, pædagogisk og metodisk rådgivning under hele vikariatet. Vi tilbyder dig en højere løn end den du vil kunne få som alm. timelønnet vikar i skolen. Herudover tilbyder vi også kvalifikationstillæg efter nærmere fastsatte regler. Inden du får job i bureauet skal du til en personlig samtale, hvor du skal medbringe strafattest, kopi af eksamensbevisog CV samt evt. relevante udtalelser. Som vikar tilknyttet et privat vikarbureau kan vi naturligvis ikke garantere dig job, men vil i sagens natur gøre hvad vi kan for at få dig mest muligt i arbejde.

Kontakt